Travian Answers

Lad os begynde med dit spørgsmål

Søg efter besvarede spørgsmål

For at finde et svar skal du først vælge en overordnet kategori og dernæst vælge underkategorier indtil du finder frem til dit svar. Hvis du ikke finder det svar du søger vil du kunne kontakte os direkte.

Jeg har et spørgsmål om...

Flere detaljer:

Søg via. oversigt

Foretrækker du at søge via en normal sideoversigt sådan som du kender det fra dine foretrukne internetsider? Det er ikke noget problem, du kan bruge Answers oversigtsnavigation til at finde dit svar.

Path to Pandora - Sammenligning af funktioner

Sammenligningstabel

Hvad Travian: Legends Travian: Path to Pandora
General
Kort Fladt 801 x 801 Europa 401 x 401
Regioner Ingen regioner 87 regioner der kan erobres
Sejrspoint Nej En alliance har >50% territorialkontrol og "sikrings"-timer er allerede færdig. De kan bruge artefaktets kraft og alliancen får sejrspoint. Sejrspoint optjent af din alliance hver dag kan ses i regionsoversigten
Stammer 3 (gallere, germanere, romere) 5 (gallere, germanere, romere, egyptere, hunnere)
Stammers bygninger Bygningerne er visuelt ens for hvert folkeslag Hvert folkeslag har forskelligt udseende på bygningerne
WW Ja
Nej
Troppesamling
Nej Ja
Videresendelse af tropper Nej Ja
Handelsruter Du kan oprette handelsruter til dine egne landsbyer, til verdensvidunderet i din alliance/dit forbund og til landsbyer med artefakter indenfor din alliance/dit forbund Du kan oprette ruter til dine egne landsbyer
Handelskontor Normal Dobbelt effekt
Turneringsplads Normal Dobbelt effekt
Byggegrunde Romerske konti har en ekstra byggeplads Romerske landsbyer har en ekstra byggeplads
Kapacitet på gemmested og handelsmænd Hver konto har kapacitet for gemmested og handelsmænd afhængigt af kontoens folkeslag. Hver landsby har kapacitet for gemmested og handelsmænd afhængigt af landsbyens folkeslag.
Slut på spilverden Serveren slutter når verdensvidunderet ejet af en spiller eller natar når trin 100 Serveren slutter efter 200 dage
Statistik "Plus" og generel statistik tilgængelig "Plus" og generel statistik fjernes og en ny gratis statistikside er tilgængelig for spillerne (se indlæg ovenfor).
Artefakter
Navn Kaldet artefakter Kaldet oldtidskræfter
Tilgængelighed Arkitektens hemmelighed, Titanstøvler, Ørnens øjne, Kostplan, Trænerens talent, Lagerplan, Rivalernes forvirring, Fjolsets artefakt, WW-byggeplan Arkitektens hemmelighed, Titanstøvler, Ørnens øjne, Kostplan, Trænerens talent, Lagerplan, Rivalernes forvirring
Erobring
Kan erobres ved at ødelægge skatkammeret i et angreb med din helt, hvis du har et stort nok skatkammer i din landsby. Når din alliance sikrer en region, får din alliance adgang til oldtidskraften, der kan aktiveres i en landsby med tilstrækkeligt stort skatkammer.
Aktivering Den aktiveres automatisk 24 timer efter erobring. Den skal aktiveres manuelt hver 24. timer, og den samme oldtidskraft kan aktiveres én gang for hvert alliancemedlem.
Kraftens varighed Den er altid aktiv. Den skal aktiveres manuelt hver 24. timer, og den samme oldtidskraft kan aktiveres én gang for hvert alliancemedlem.
Kraftens begrænsninger Du kan erobre maksimalt 3 artefakter hvoraf kun ét kan være unikt eller have kontoeffekt. Du kan have flere end 3 artefakter på din konto. Artefakterne skal erobres ved at erobre hele landsbyen der ejer dem.

Kun de 3 ældste artefakter er aktive, hvoraf kun ét kan være unikt eller have kontoeffekt. Hvis der er 2 artefakter med kontoeffekt blandt dine 3 ældste artefakter, så vil det fjerdeældste blive aktivt.

Undtagelse for selverobring: Du kan skifte artefakter mellem landsbyer på din egen konto med helten, også hvis du allerede har 3 eller flere artefakter.
I Travian: Legends er artefaktet altid aktivt i den ejende landsby eller konto. Oldtidskræfterne i Travian: Path to Pandora skal først aktiveres. De kan aktiveres så snart spillerens alliance har opnået >50% områdekontrol og har holdt området i 24 timer. For at aktivere en oldtidskraft skal et alliancemedlem have et trin 10 skatkammer til oldtidskræfter med landsbyeffekt, eller et trin 20 skatkammer for en oldtidskraft med kontoeffekt.

Der er selvfølgelig nogle begrænsninger: For hver landsby kan der kun være én aktiveret oldtidskraft, og for hver konto kan der kun være aktiveret én oldtidskraft med kontoeffekt. Derfor kan i alt to oldtidskræfter have effekt på en landsby.
Erobring
Landsbyer Når du erobrer en landsby der tilhører en konto fra et andet folkeslag, vil landsbyen skifte til dit folkeslag. Alle bygninger der er specifikke for folkeslaget vil forsvinde. Når du erobrer en landsby der tilhører et andet folkeslag, beholder landsbyen det samme folkeslag. Bygninger der er specifikke for folkeslaget bevares, medmindre de ødelægges under erobringen. Din konto forbliver samme folkeslag som du valgte under tilmeldingen.
Natarer Ved erobring af en natarlandsby vil landsbyen tilhøre din konto og det folkeslag du har valgt ved tilmelding. Ved erobring af en natarlandsby vil landsbyen tilhøre samme folkeslag som byforvalteren.
Grundlæggelse
Hvor Ingen begrænsninger Du kan kun bosætte dig i regioner der har en naboregion med mere end 4.000 indbyggere. Der er nogle få regioner, hvor du altid kan bosætte dig (centrale startregioner).
Landsby Ved grundlæggelsen af en ny landsby vil landsbyen tilhøre samme folkeslag som kontoen har. Ved grundlæggelsen af en ny landsby vil landsbyen tilhøre samme folkeslag som bosætterne har.
Helteeventyr og genstande
Heltegenstande Det forbedrer ikke dine enheder at bære genstande fra andre folkeslag. At bære genstande fra andre folkeslag forbedrer værdierne for dine tropper fra det pågældende folkeslag i den nuværende landsby.
Genstande fra eventyr Din helt kan kun finde genstande til kontoens folkeslag. Din helt kan kun finde genstande til kontoens folkeslag.
Tropper fra eventyr Din helt kan kun finde tropper fra kontoens folkeslag. Din helt kan finde tropper der tilhører det folkeslag hvor eventyret blev igangsat fra.
Standart Heltegenstanden "standart" påvirker troppebevægelser for alliancemedlemmer. Heltegenstanden "standart" påvirker troppebevægelser indenfor forbundet.
Balanceændringer
Kunstværker Du kan bruge kunstværker uden tidsbegrænsninger. Du kan bruge ét kunstværk for hver 24 timer (samme som spand).
Vandværk Findes ikke fordi der ikke er egyptere. Se ændringer i 'Spilmekanik'
Alliancebonusser Ingen ændringer Se ændringer i 'Spilmekanik'
Forbund
Størrelse Hver alliance kan tilhøre op til 3 forbund. Hver alliance kan tilhøre ét forbund der består af maksimalt 4 alliancer (se oplysninger i 'Spilmekanik')
Opbakning Spillere kan opbakke enhver landsby. Spillere kan opbakke sig selv, alliancen og alle alliancer der tilhører det samme forbund.
Send råstoffer Spillere kan sende råstoffer til enhver anden spiller. Spillere kan sende råstoffer til sig selv, alliancen og alle alliancer der tilhører det samme forbund. Tilbud på markedspladsen er ikke bundet af denne begrænsning.

Er dit spørgsmål blevet besvaret tilfredsstillende?

Ja   Neutral   Nej