Travian Answers

Lad os begynde med dit spørgsmål

Søg efter besvarede spørgsmål

For at finde et svar skal du først vælge en overordnet kategori og dernæst vælge underkategorier indtil du finder frem til dit svar. Hvis du ikke finder det svar du søger vil du kunne kontakte os direkte.

Jeg har et spørgsmål om...

Flere detaljer:

Søg via. oversigt

Foretrækker du at søge via en normal sideoversigt sådan som du kender det fra dine foretrukne internetsider? Det er ikke noget problem, du kan bruge Answers oversigtsnavigation til at finde dit svar.

Bygninger - Generelt

I begyndelsen bør du fokusere på dine råstoffer. Tryk på landsbyoversigt og vælg et felt ud af de 18 råstoffelter (træ, ler, jern og korn). Tryk på “Udbyg til trin 1”.

Senere i spillet vil du kunne bygge mere avancerede bygninger. Du kan se hvilke bygninger du kan bygge ved at trykke på et tomt felt i dit landsbycentrum.

Landsbyoversigt

Råstoffer er grundstenen for din landsby; du skal bruge råstoffer til alt. I Travian er der træ, ler, jern og korn.

Du kan se dine råstoffelter i din landsbyoversigt. Hver landsby har 18 råstoffelter. Din første landsby vil altid have 4 skovhuggere, 4 lergrave, 4 jernminer og 6 kornavlere, men der findes andre områder hvor fordelingen kan være anderledes.

I begyndelsen vil råstoffelterne ikke være udviklet (trin 0 ud af 10). Trin 0 råstoffelter producerer kun 2 af hvert råstof pr. time. Når du har nok råstoffer i dit råstoflager kan du udvide dine råstoffelter ved at trykke på dem. Der vil stå noget i stil med:

Omkostninger ved udvidelse til trin 1:

Lige nedenunder er der et link hvor du kan give ordren til at udbygge det valgte felt.

Du kan annullere din ordre ved at trykke på det røde X (Cancel) i din landsbyoversigt men du vil miste en del af de betalte råstoffer!

Landsbycentrum

I dit landsbycentrum kan du se en række byggepladser. På hver byggeplads kan du lave én bygning. Normalt kan du bygge alle slags bygninger på alle byggepladser men der er to undtagelser; forsamlingspladsen og muren.

Derudover kan hver bygning udover gemmestedet, råstoflageret og kornkammeret kun bygges én gang i hver landsby. Disse tre bygninger kan du bygge så mange af som der er plads til når du har en af samme type i forvejen som er fuldt udbygget.

Bygningerne har forskellige formål som kan være politiske, økonomiske eller militære. Du skal opfylde en række forudsætninger for hver bygning inden du kan bygge den. Hvad disse forudsætninger er kan du finde på siden om bygninger eller i byggetræet.

Pas på med at klikke på de røde X (Cancel), du får ikke dine fulde omkostninger refunderet når du annullerer en byggeordre!

Bygningstræ

En komplet oversigt over alle bygninger og deres forudsætninger kan ses nedenfor. Tryk på billedet for at se det hele. Markedspladsen forudsætter et råstoflager trin 1 og et kornkammer trin 1!

BuildingtreeBygninger

Bygninger og råstoffelter er de to vigtigste områder af spillet. De giver dig mulighed for at lave tropper, indgå i alliancer, opmagasinere råstoffer samt at producere råstoffer.

Råstoffelter
Du kan se dine råstoffelter ved at trykke på den første cirkel fra venstre i den menuen i toppen af skærmen. Hvis du kigger dig lidt omkring kan du se din produktion pr. time, dine tropper (du har måske ingen) og 4 forskellige typer af råstoffelter:

Råstoftype Udseende Noter
Træ lumber.gif Germanerne har tropper der kræver meget træ. Residenset koster også meget træ at udbygge.
Ler clay.gif Ler er gallernes primære råstof, da dette folkeslag kræver meget ler til at bygge tropper. En gallisk landsby i udvikling vil også kræve meget ler.
Jern iron.gif Dette råstof er hovedingrediensen i rustninger til romernes tropper og mure. Derfor behøver romerne meget jern.
Korn crop.gif Det mest besværlige af de fire forskellige slags råstoffer. Bygninger koster mindre korn end af de andre råstoftyper og du har 6 kornavlere i stedet for 4. Alligevel vil du altid mangle korn. Dette er fordi din kornproduktion falder hver gang du udbygger en bygninger eller uddanner tropper.

For at udbygge et felt, tryk på feltet og dernæst på ";udbyg til trin X". Hvis du ikke kan trykke på linket vil der stå hvorfor.

Forsøg at holde din råstofproduktion så ens som muligt, med en kornproduktion på 50% af de andre råstoffer. For eksempel:
    Træ: 100/time
    Ler: 100/time
    Jern: 100/time
    Korn: 50/time
Du bør naturligvis lægge din råstofproduktion efter dine behov, dette er bare en tommelfingerregel.

Bygningerne

Bygningerne i Travian hjælper dig med alt bortset fra råstofproduktion, da dette varetages af råstoffelterne. For at opføre en bygning skal du trykke på en tom byggeplads i dit landsbycentrum der kan findes ved at trykke på den anden cirkel fra venstre i den øverste menu på skærmen. Når du har trykket på den tomme byggeplads kan du vælge en bygning at opføre udfra en liste over tilgængelige bygninger. Nogle bygninger forudsætter at du har andre bygninger i forvejen. Kig på help.travian.dk-hjælpesiden om bygninger eller bygningstræet for at se forudsætninger for en specifik bygning. De vigtigste bygninger kan du se herunder.

Lager - kornkammer og råstoflager

Kornkammeret og råstoflageret opmagasinerer dine råstoffer til senere brug. Råstoflageret kan opmagasinere træ, ler og jern mens kornkammeret kun kan opmagasinere korn. Senere i spillet vil du ikke kunne fortsætte din udvikling medmindre du har disse bygninger og de er også forudstæninger for andre bygninger såsom markedspladsen.

Hovedbygning
Hovedbygningen, også kaldet HB er den vigtigste bygning i Travian. Næsten alle andre bygninger forudsætter en hovedbygning trin X. Når du udbygger din hovedbygning øger du også hastigheden på opførelsen af alle bygninger og råstoffelter. Fra trin 10 kan du også nedrive bygninger fra din hovedbygning.

Militære bygninger - smedje, kaserne, stald, værksted, heltebygning, turneringsplads, bymur, palisade og jordvold
De militære bygninger gør det muligt for dig at uddanne, opgradere og lede din hær. De vigtigste er forsamlingspladsen og kasernen. Kig på siden om "Militære bygninger". Nedenfor kan du se en liste over andre vigtige militære bygninger.

  • Mure: Bymuren, palisaden og jordvolden beskytter din landsby imod angribere og giver dig en forsvarsbonus på 3, 2.5 eller 2% pr. trin. Derudover bliver den defensive basisværdi for en landsby øget med 6, 8 eller 10 forsvarspoints pr. trin.
  • Opgraderinger: Smedjen forøger de offensive og defensive egenskaber hos dine tropper.
  • Udforskning: I dit akademi kan du udforske nye troppetyper hvis du har de nødvendige bygninger.
  • Uddannelse: I din kaserne, stald og værksted kan du uddanne tropper til at angribe med.
  • Heltebygning og oaser: Som du kan se ved at kigge på kortet findes der mange dale der er beboet af dyr. Du kan erobre disse oaser med din helt og derved forøge din produktion.
  • Hastighed: Når du begynder at angribe over større afstande vil du opdage at mange tropper er langsomme. Når du bygger en turneringsplads, vil dine tropper være hurtigere på rejser udover 20 felter.

Sekundære industrier - savværk, lerbrænderi, jernstøberi, kornmølle og bageri
De sekundære industrier er bygninger som giver en bonus til din råstofproduktion. Hvert råstof har sin egen sekundære industri som kan give en bonus på din produktion af det enkelte råstof. Korn har endda to sekundære industrier.

  • Tømmer: Savværket forarbejder det fældede tømmer og forøger produktionen med op til 25%. Forudsætter mindst én trin 10 skovhugger.
  • Ler: Lerbrænderiet brænder alt ler til tegl og forøger produktionen med op til 25%. Forudsætter mindst én trin 10 lergrav.
  • Jern: Jernstøberiet smelter jern ud af jernmalm fra dine jernminer og forøger produktionen med op til 25%. Forudsætter mindst én trin 10 jernmin.
  • Korn: Kornmøllen maler dit korn til mel og forøger produktionen med op til 25%. Forudsætter mindst én trin 5 kornavler. Når du har udbygget kornmøllen til trin 5 og også har en trin 10 kornavler kan du bygge et bageri der kan forøge produktionen med op til 25% yderligere.

Udvidelse - palads og residens
Efterhånden som din landsby vokser sig større og større, skal du på et eller andet tidspunkt til at grundlægge nye landsbyer. Dette kan du gøre ved at uddanne Bosættere. Bosætterne kan uddannes når du har ledige udvidelsespladser. Du får udvidelsespladser ved at bygge et palads trin 10, 15 or 20 eller residens trin 10 eller 20.

Handel - markedsplads og handelskontor
Du vil altid have ulige mængder af råstoffer hvis du spiller aktivt. For at løse dette kan du handle med andre spillere igennem din markedsplads. Senere i spillet vil du have brug for at dine handelsmænd kan bære flere råstoffer, dette opnår du ved at bygge et handelskontor.

Bygningers ID

Bygningers ID (gids)
gid Bygning   gid Bygning   gid Bygning
1 Skovhugger   16 Forsamlingsplads   30 Stor Stald
2 Lergrav   17
Markedsplads   31 Bymur
3 Jernmine   18 Ambassade   32 Jordvold
4 Kornavler   19 Kaserne   33 Palisade
5 Savværk   20 Stald   34 Stenhugger
6 Brickyard   21 Værksted   35 Bryggeri
7 Jernstøberi   22 Akademi   36 Fældebygger
8 Kornmølle   23 Gemmested   37 Heltebygning
9 Bageri   24 Rådhus   38 Stort Råstoflager
10 Råstoflager   25 Residens   39 Stort Kornkammer
11 Kornkammer   26 Palads   40 Verdensvidunder
13 Smedje   27 Skatkammer   41 Hestenes Drikketrug
14 Turneringsplads   28 Handelskontor      
15 Hovedbygning   29 Stor Kaserne  
 

Er dit spørgsmål blevet besvaret tilfredsstillende?

Ja   Neutral   Nej