Travian Answers

Lad os begynde med dit spørgsmål

Søg efter besvarede spørgsmål

For at finde et svar skal du først vælge en overordnet kategori og dernæst vælge underkategorier indtil du finder frem til dit svar. Hvis du ikke finder det svar du søger vil du kunne kontakte os direkte.

Jeg har et spørgsmål om...

Flere detaljer:

Søg via. oversigt

Foretrækker du at søge via en normal sideoversigt sådan som du kender det fra dine foretrukne internetsider? Det er ikke noget problem, du kan bruge Answers oversigtsnavigation til at finde dit svar.

Råstoffer - Generelt

Råstoffer

Felterne
Du tilgår dine felters oversigt ved at klikke på den første cirkel i toppen af Travian skærmen. Herinde kan du se din time baserede produktion, dine tropper (sikkert ingen) og fire typer råstoffelter:

Råstoftype Udseende Noter
Tømmer g1 Germaneren er den race hvis tropper generelt kræver en del træ at træne. Residenset er en bygning, der også skal bruge meget træ for at blive udvidet.
Ler g2 Ler er gallerens hovedressource, da dens tropper kræver meget ler for at blive trænet. Meget ler er også nødvendigt når det kommer til opbygning af ens by.
Jern g3 Denne ressource bliver hovedsageligt brugt til de dyre rustninger og våben, som hovedsageligt indgår i romerens udstyr. Også romerens Bymur bruger meget jern, og på grund af dette er romeren altid sulten efter jern.
Korn g4 Denne ressource er den mest eftertragtede af alle. Der kræves mindre korn end andre råstoffer når bygninger skal bygges, men alligevel føles det som om man aldrig har nok. Dette er endda selvom en standardby har 6 kornfelter og ikke 4, som det er tilfældet med de andre type råstoffer. Grunden til den næsten altid konstante mangel på korn er, at hver gang en bygning udvides, så formindskes byens kornproduktion. Det samme er tilfældet når tropper trænes.

For at udvide et felt skal du klikke på feltets billede og derefter klikke på "Viderebyg til trin X" linket. Hvis dette link er inaktivt vises der som regel en grund til hvorfor.

Forsøg at holde din råstofproduktion så lige som mulig, med en kornproduktion på omkring 50%:
Tømmer: 100/time
Ler: 100/time
Jern: 100/time
Korn: 50/time
Du bliver selvfølgelig nødt til at justere din produktion til dine behov, overstående er udelukkende en hovedregel.

Oplagring - - Kornkammer og Råstoflager
Kornkammeret og Råstoflageret opbevarer producerede råstoffer til senere brug. Råstoflageret opbevarer træ, ler og jern, hvorimod Kornkammeret udelukkende opbevarer korn. Senere i spillet bliver disse bygninger meget vigtige og de er også forudsætninger for andre bygninger, såsom Markedsplads . I slutspillet bliver Stort Kornkammer og Stort Råstoflager også tilgængelige for ejere af Verdensvidunderbyer.

Sekundære industrier - - Savværk , Lerbrænderi , Jernstøberi , Kornmølle og Bageri
De sekundære industrier er bygninger som giver en bonus til et givent felts produktion. Hvert ressourcefelt har sin egen sekundære industri og korn har endda en tredje industri.

  • Tømmer: Savværket saver alt træ produceret i træhuggerne ud til byggemateriale og øger træhuggernes produktion med op til 25%. Forudsætter trin 10 Træhugger.
  • Ler: Lerbrænderiet omdanner alt produceret ler til mursten og øger lerproduktionen med op til 25%. Forudsætter trin 10 Lergrav.
  • Jern: Jernstøberiet laver jernblokke ud af jernmalmen udvundet fra jernminerne og øger produktionen af jern med op til 25%. Forudsætter trin 10 Jernmine.
  • Korn: Kornmøllen maler det rene korn til mel og øger produktionen af korn med op til 25%. Forudsætter trin 5 Kornavler. Når du har udvidet Kornmøllen til trin 5 og har en Kornavler i trin 10 kan du også bygge Bageri , hvilket tilføjer yderligere 25%.

Udvidet Opbevaring - - Stort Kornkammer og Stort Råstoflager
Som spilserveren udvikler sig har du muligvis brug for at opbevare flere råstoffer og har stadig nogle byggefelter ledige. Ved at erhverve artefakter, som giver mulighed for at bygge disse bygninger, kan du opbevare langt flere råstoffer. Disse bygninger er også nødvendige i Verdensvidunderbyer, hvilket er grunden til, at du kan bygge Stort Kornkammer og Stort Råstoflager i en sådan by, selvom du ikke har et artefakt.


Er dit spørgsmål blevet besvaret tilfredsstillende?

Ja   Neutral   Nej