Travian Answers

Lad os begynde med dit spørgsmål

Søg efter besvarede spørgsmål

For at finde et svar skal du først vælge en overordnet kategori og dernæst vælge underkategorier indtil du finder frem til dit svar. Hvis du ikke finder det svar du søger vil du kunne kontakte os direkte.

Jeg har et spørgsmål om...

Flere detaljer:

Søg via. oversigt

Foretrækker du at søge via en normal sideoversigt sådan som du kender det fra dine foretrukne internetsider? Det er ikke noget problem, du kan bruge Answers oversigtsnavigation til at finde dit svar.

Spilleregler

Spilleregler

Spillereglerne gældende på Travian.dk kan findes her.

Generelle Betingelser

De nuværende generelle betingelser for Travian.dk kan findes her.

Automatiserede Spilleregler

De følgende punkter håndhæves automatisk i spillet. Derfor er det ikke længere muligt at blive spærret for at have sendt for mange råstoffer til andre spillere eller for at erobre/angribe en anden landsby: systemet vil automatisk forhindre en handling der er i strid med spillereglerne.

Pushingbeskyttelse

For at fjerne alle regler om pushingdelen (= overdrevne råstofoverførsler) i spillereglerne har vi udviklet et system som er beskrevet nedenfor.

Begrænsninger for hvor mange råstoffer en spiller må sende til en anden spiller er nu styret af spillet. Derfor kan du ikke blive spærret for at have sendt for mange råstoffer: systemet vil blot forhindre dig i at sende råstoffer hvis du overskrider den indlagte grænse.

Begrænsningerne er forholdsvist komplicerede og er knyttet til forholdet (forbindelsestypen) imellem de involverede konti.

Forbindelsestyper (FT):

 • FT 1 Spillerne har ikke spillet på samme PC og har ikke spillet fra samme netværk for nyligt.
 • FT 2 Begge spillere har brugt samme netværk (IP) eller har sittet hinanden for nyligt.
 • FT 3 Begge spillere har sitterforbindelse til hinanden eller har brugt samme PC for nyligt.

 

Yderligere findes der 6 kategorier af overførsler:

 • Råstofoverførsel til en større spiller
 • Råstofoverførsel til en mindre spiller
 • Råstofoverførsel til en større spiller for at brødføde egen opbakning
 • Råstofoverførsel til en mindre spiller for at brødføde egen opbakning
 • Plyndring af en større spiller
 • Plyndring af en mindre spiller

 

Timeproduktion

Alle begrænsninger baseres ud fra timeproduktionen. Antallet af råstoffer produceret på en time udregnes ved at lægge produktionen af tømmer, ler, jern og korn sammen (al korn produceret minus antallet af indbyggere på din konto) for hele kontoen.Yderligere en time af den seneste uges gennemsnitlige indkomst ved plyndringer (plyndringsindkomst – (minus) råstoffer tabt ved plyndringer i egne landsbyer) lægges til timeproduktionen for kontoen.

Mulige kombinationer af råstoffer:

Hvis råstofleverancer er begrænset til korn (eksempelvis til at brødføde opbakning eller forsyninger til artefaktlandsbyer), er råstofleverancer der indeholder andre råstoffer end korn ikke mulige. Derfor skal du være opmærksom på kombinationen af råstoffer når du sender.

Sende råstoffer forud:

I nogle tilfælde er det tilladt at sende råstoffer forud for flere dage. Eksempelvis hvis du må sende 7 dage forud, kan du sende hele summen af din timeproduktion fra mandag til søndag på en gang.

Regler ved forbindelsestype 1

 • Kan sende 2 timeproduktioner til en større spiller (7 dage forud) men ikke hvis din konto er mindre end 40 indbyggere
 • Kan sende 3 timeproduktioner til en mindre spiller (7 dage forud) men ikke hvis din konto er mindre end 40 indbyggere.
 • Kan sende 150% af kornforbruget til egen opbakning hos andre større spillere, de 100% heraf kan sendes 24 timer forud.
 • Kan sende 300% af kornforbruget til egen opbakning hos andre mindre spillere, de 100% heraf kan sendes 24 timer forud.
 • Kan plyndre en større spiller ubegrænset. Dog, hvis spilleren er i samme alliance gælder §2 i denne sektion (3 timeproduktioner).
 • Kan plyndre en mindre spiller ubegrænset. Dog, hvis spilleren er i samme alliance gælder §1 i denne sektion (2 timeproduktioner).

 

Regler ved forbindelsestype 2

 • Kan sende 1 timeproduktion til en større spiller (3 dage forud), men ikke hvis din konto er mindre end 40 indbyggere.
 • Kan sende 2 timeproduktioner til en mindre spillere (3 dage forud), men ikke hvis din konto er mindre end 40 indbyggere.
 • Kan sende 125% af kornforbruget til egen opbakning hos andre større spillere, de 100% heraf kan sendes 12 timer forud.
 • Kan sende 150% af kornforbruget til egen opbakning hos andre mindre spillere, de 100% heraf kan sendes 12 timer forud.
 • Kan plyndre en større spiller ubegrænset. Dog, hvis spilleren er i samme alliance gælder §2 i denne sektion (2 timeproduktioner).
 • Ved plyndring af en mindre spiller gælder §1 i denne sektion (1 timeproduktion).

 

Regler ved forbindelsestype 3

 • Kan ikke sende noget til en større spiller, den større spiller skal først sende til den mindre hvis der skal handles.
 • Kan sende 2 timeproduktioner til en mindre spiller (24 timer forud), men ikke hvis din konto er mindre end 40 indbyggere.
 • Kan sende 100% af kornforbruget til egen opbakning hos andre større spillere, de 100% heraf kan sendes 6 timer forud men kun hvis forsendelserne udelukkende indeholder korn.
 • Kan sende 100% af kornforbruget til egen opbakning hos andre mindre spillere, de 100% heraf kan sendes 12 timer forud men kun hvis forsendelserne udelukkende indeholder korn.
 • Ved plyndring af en større spiller gælder §2 i denne sektion (2 timeproduktioner).
 • Ved plyndring af en mindre spiller gælder §1 i denne sektion (kun hvis man har handlet med den mindre spiller)
 • Man kan ikke plyndre landsbyer der har modtaget råstoffer indenfor de seneste 6 timer fra en spiller man har FT3 med.

 

Undtagelser

 • Verdensvidunderlandsbyer (WW byer) kan forsynes ubegrænset.
 • Verdensvidunderlandsbyer kan angribes og opbakkes ubegrænset (med forbehold for trin på forsamlingsplads).
 • Landsbyer med artefakter kan forsynes med KORN ubegrænset.
 • Handler på markedspladsen: Hvis handelsbalancen (uden plyndring og opbakningstropper) er mindre end +/- 20% og spillere har FT1 er en handel altid mulig (bruges hvis du vil handle med din farm da de vil have et højt minus i balance fordi de udplyndres).

 

Beskyttelse imod erobringer

Begrænsningerne for erobringer af landsbyer er indlagt i spillet.

Begrænsningerne er ikke komplicerede men er også knyttet til forholdet imellem de involverede konti.

 

De forskellige forbindelsestyper er: 

 • Type 1 Spillerne har ikke spillet på samme pc og har ikke spillet fra samme netværk for nyligt.
 • Type 2 Begge spillere har brugt samme netværk (IP) eller har sittet hinanden for nyligt.
 • Type 3 Begge spillere har spillet fra samme pc for nyligt, eller har på nuværende tidspunkt sitterforbindelse, hvor der ingen ejerlogins har været for nyligt.

 

Regler for forbindelsestype 1

 • Kan erobre landsbyer når de involverede spillere ikke har været i samme alliance eller forbund indenfor de seneste 2 dage.

 

Regler for forbindelsestype 2

 • Kan erobre landsbyer når der INGEN aktiv sitterforbindelse har været indenfor de seneste 14 dage OG de involverede spillere ikke har været i samme alliance eller forbund indenfor de seneste 2 dage.

 

Regler for forbindelsestype 3

 • Kan IKKE erobre landsbyer hos hinanden.

 

Undtagelser

 • Verdensvidunderlandsbyer (WW byer) kan altid erobres så længe der ikke er tale om forsvarerens sidste landsby.
 • Landsbyer med artefakter kan altid erobres så længe der ikke er tale om en hovedlandsby eller at landsbyen er forsvarerens sidste landsby.

 

Bot Detection

Alt godt kommer til den som venter. 

Mange bliver sure når andre spillere bruger scripts eller bots i Travian. Derfor har vi en automatisk Bot Detection på alle servere. 

Hvad betyder det for dig? 

For den ærlige spiller er der ingen ændring bortset fra at det kan betale sig at spille efter reglerne. En spiller, der spores i at bruge scripts eller bots vil modtage CAPTCHAs efter sporingen er blevet verificeret af systemet. 

Vær opmærksom på at ikke alle konti på en server testes samtidigt! Sporingssystemet kontrollerer konti på alle servere tilfældigt. Det betyder at selvom et script måske kan køre i lidt tid uden sporing, så vil problemerne opstå i det øjeblik kontoen spores. 

Sporingen er fuldt automatiseret. 24/7 aktivitet er ikke årsag til en sporing. Sporingssystemet tager ikke højde for en konto's aktivitet. 

En spiller, der spores af systemet vil ikke kun modtage CAPTCHAs men også en øjeblikkelig straf. Straffen bliver hårdere hvis spilleren spores gentagne gange. 

Vi udvikler hele tiden vores system og vil altid være et skridt foran udviklerne af scripts eller bots. Dette betyder at uærlige spillere ikke vil kunne opnå en fordel ved deres regelbrud.


Er dit spørgsmål blevet besvaret tilfredsstillende?

Ja   Neutral   Nej